travel news

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

travel news
ประวัติศาสตร์เป็นดั่งเข็มทิศและหางเสือของอนาคต และศิลปะคือเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้สมดุลในโลกอันก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ เป็นปรัชญาในการริเริ่มอภิมหาโปรเจ็กต์ที่ทะเยอทะยานที่สุดชิ้นหนึ่งของโลก ประติมากรรมรูปช้างสามเศียรบริเวณทางเข้าเมืองปากน้ำของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งวิริยะประกันภัยซึ่งสร้างเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการและปราสาทสัจธรรมที่จังหวัดชลบุรีให้เป็นที่โจษจันกันมาแล้ว (more…)

อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก

travel news
มีสภาพพื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีป่าไม้ พันธุ์ไม้หายาก เกาะแก่งและภูเขาที่สวยงาม มีจุดเด่นเฉพาะตัว เป็นบ่อเกิดของต้นน้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงประชากรในจังหวัดได้เป็นอย่างดี พื้นที่จังหวัดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง มีพื้นที่ป่าสงวนที่สวยงาม อำนวยประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ก่อให้เกิดพื้นที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ สภาพพื้นที่ดินชุ่มชื้น ก่อให้เกิดอาหารทางธรรมชาติแก่คน สัตว์ ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารยังมีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตรได้อยู่สองแห่งคือ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย และอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด อยู่ในเขตอำเภอดงหลวง อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก ตั้งอยู่บนเส้นทาง 212 (สายมุกดาหาร-เลิงนกทา) ห่างจากอำเภอนิคมคำสร้อย 2 กิโลเมตร และตัวเมืองมุกดาห

สะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย-ลาว

travel news
สะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย-ลาวตั้งอยู่ที่บ้านนากระเซ็ง เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเหือง เชื่อมระหว่างไทย-สปป ลาว สะพานี้สามารถเดินทางผ่านไชยะบุรี สู่เมืองมรดกโลก คือ หลวงพระบางใต้ ระยะทาง 363 กม. หรือเดินทางข้ามไปท่องเที่ยวและซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณร้านค้าใกล้สะพานฝั่ง สปป.ลาวได้ (more…)