ไทย-รัสเซียเปิดตัวแสตมป์ฉลองความสัมพันธ์ครบ 120 ปี

สถานทูตรัสเซียร่วมกับไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึก 120 ปี ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย

สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกเนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซีย โดยแสตมป์ของทั้ง 2 ประเทศ ใช้ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับเคียงข้างสมเด็จพระจักรพรรดินิโคลัสที่ 2 แห่งจักรวรรดิรัสเซีย ณ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป ในปี 2440 อันเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ โดยนายคิริลล์ บาร์สกี เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย และ ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมลงนามบนแสตมป์ของทั้ง 2 ประเทศ ก่อนแลกเปลี่ยนกัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพอันยาวนาน

นายคิริลล์ บาร์สกี กล่าวว่า ไทยกับรัสเซียมีสายสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน และมีความร่วมมือกันในทุกด้านทุกระดับ และการจัดทำแสตมป์ที่ระลึกดังกล่าวนี้ ก็เพื่อบันทึกเรื่องราวความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ชาติ ทำให้ทั้งชาวไทยและรัสเซียได้เรียนรู้และเข้าใจสืบเนื่องต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน

ไทยและรัสเซียได้วางจำหน่ายแสตมป์พร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยแสตมป์ไทยจำหน่ายในราคาดวงละ 3 บาท ส่วนแสตมป์รัสเซียเป็นชนิดราคา 22 รูเบิล หรือประมาณ 12.50 บาท.- สำนักข่าวไทย