อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก

มีสภาพพื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีป่าไม้ พันธุ์ไม้หายาก เกาะแก่งและภูเขาที่สวยงาม มีจุดเด่นเฉพาะตัว เป็นบ่อเกิดของต้นน้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงประชากรในจังหวัดได้เป็นอย่างดี พื้นที่จังหวัดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง มีพื้นที่ป่าสงวนที่สวยงาม อำนวยประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ก่อให้เกิดพื้นที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ สภาพพื้นที่ดินชุ่มชื้น ก่อให้เกิดอาหารทางธรรมชาติแก่คน สัตว์ ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารยังมีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตรได้อยู่สองแห่งคือ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ในเขตอำเภอนิคมคำสร้อย และอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด อยู่ในเขตอำเภอดงหลวง
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก ตั้งอยู่บนเส้นทาง 212 (สายมุกดาหาร-เลิงนกทา) ห่างจากอำเภอนิคมคำสร้อย 2 กิโลเมตร และตัวเมืองมุกดาหารประมาณ 23 กิโลเมตร ก่อนถึงทางเข้าวนอุทยานภูหมู บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็กเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของ จังหวัดมุกดาหาร อีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่มีความสวยงามทางด้านทัศนียภาพ โดยเฉพาะ ทางตอนเหนือของ อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก มีลักษณะเป็นทะเลสาบ ขนาดใหญ่ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำจืด ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ แหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก จึงเปรียบเสมือน เป็นทะเลสาบของจังหวัดมุกดาหาร ที่สำคัญ อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก อยู่ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารเพียง 23 กิโลเมตรเท่านั้น
สำหรับนักท่องเที่ยว ที่มีความชื่นชอบการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ ชอบการท่องเที่ยวแนวการผจญภัย ที่อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก จังหวัดมุกดาหาร น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรมองข้าม เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก ทางจังหวัดมุกดาหารได้พัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นสถานที่ สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ แก่ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหาร

นักท่องเที่ยว ที่ต้องการเดินทาง ไปท่องเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยขี้เหล็ก สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 212 ออกจากตัวเมืองมุกดาหาร ไปประมาณ 23 กิโลเมตร ก็จะถึงสถานที่ท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำชลประทาน ห้วยขี้เหล็ก อยู่ทางตอนเหนือของวนอุทยานภูหมู
/ขอบคุณ ททท